Les mascaretes: com ens protegeixen?

Aquests darrers dies i setmanes l’ús de mascaretes per anar per la via pública i en establiments tancats, com ara supermercats, farmàcies o hospitals, està sent objecte de debat. Com que a peu de mostrador hem notat que hi ha molts dubtes i incerteses al voltant d’aquest objecte tan escàs, hem cregut necessari aportar una mica de llum a la qüestió i resoldre les preguntes que més ens heu fet a la farmàcia.

  1. La mascareta impedeix el contagi al 100%?

La resposta directa a aquesta pregunta és clarament NO, hi entren en joc diverses variables. Anem per passos.

En primer lloc, cal remarcar que les mascaretes només protegeixen l’entrada del virus a través de boca i nas, però cal recordar que el virus SARS-CoV-19 també pot entrar al nostre organisme a través dels ulls. A més, també podem contraure’l a causa d’un mal ús de la mascareta, com ara apartar-la de la boca mentre parlem o tocar-la per la banda exterior i tot seguit tocar altres orificis corporals. Per altra banda, no totes les mascaretes són iguals i per tant la protecció que ofereix cada tipus de mascareta és molt diferent.

En últim lloc, també cal recalcar que no aconseguirem una protecció completa si no ens rentem les mans de forma molt freqüent.

  1. Quins tipus de mascareta hi ha i quina protecció ofereix cadascun?

Existeixen molts tipus de mascareta, ja que estan pensades per usos diferents. Existeixen, doncs, mascaretes de bricolatge, mascaretes quirúrgiques o mascaretes de màxima protecció ffp3, entre d’altres. A continuació, us farem un breu esquema sobre les mascaretes d’ús sanitari i la protecció que ofereixen, entenent que són les adients per a la prevenció del contagi.

Tipus Protecció al portador Protecció a l’interlocutor Explicació
quirúrgiques No Si Impedeixen que la persona que les porta contamini als seus contactes o interlocutors, però no protegeixen al portador de la mascareta.
(UE) FFP2 o (EU)NK95  Si Si

Impedeixen la sortida del 95% de les gotícules que emetem al parlar o respirar.

Són les més recomanades per a ús generalitzat i diari. N’hi ha amb i sense vàlvula, la qual en fa més còmode l’ús. 

FFP3  Si Si Impedeixen el pas de tot tipus de gotícules, indicades per a contactes molt propers amb altres persones de risc elevat. No són necessàries per  evitar la transmissió del SARS-CoVid-19
  1. Durant quants dies puc utilitzar una mascareta?

En principi tot el material de protecció personal, entre el qual es troben les mascaretes, és d’un sol ús. En general està pensat per a úsprofessional i, per tant, per usar durant hores. Nosaltres, com a farmàcia, no podem fer més que recomanar canviar-les el més sovint possible i, si es possible, no reutilitzar aquest material, tal com estipulen les recomanacions i protocols marcats per la OMS.

  1. Com s’utilitza correctament una mascareta?

Segons les recomanacions de la OMS, cal utilitzar les mascaretes de la següent manera:

  • Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlicabans de posar-se la mascareta;
  • Cobrir-se la boca i el nas amb la mascareta assegurant-se que no queden espais entre la mascareta i la cara;
  • Evitar tocar la mascareta quan la portem posada i, en cas de fer-ho, acte seguit rentar-se les mans amb aigua i sabó o desinfectant en base d’alcohol;
  • Canviar la mascareta tan bon punt estigui humida i no reutilitzar mascaretes d’un sol ús;
  • Treure’s la mascareta per les gomes de subjecció, mai per la part central. Llençar-la en un recipient tancat de manera immediata i tot seguit rentar-se les mans amb aigua i sabó o desinfectant en base alcohol.
  1. Serveixen les mascaretes de tela autoconfeccionades?

Com podeu imaginar, la literatura científica no recull gaire res sobre les mascaretes de tela. És difícil definir quina és la protecció que ens ofereixen aquestes mascaretes, ja que depèn de l’entramat de la tela, és a dir l’espai que queda entre els fils, ja que la porositat de la tela canvia segons el teixit. També depèn de les capes de tela que hi hagi i de si utilitzem algun filtre a l’interior de la mascareta.

Des de la Farmàcia no aconsellem l’ús de mascaretes de tela autoconfeccionades per una bona protecció, ja que en molts casos no arriba a garantir el nivell de protecció que ens ofereix una mascareta quirúrgica. Per altra banda, si les utilitzem cal tenir molt present que no ens protegeixen com ho faria qualsevol de les altres mascaretes que tenen certificats de seguretat.

Llistat de categories