Política de privacitat

El titular del web és:

El Sr. Jordi de Bolos Giralt, amb DNI 46121385Z, llicenciada en farmàcia i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb número 8062.

Té el domicili a Rambla de Catalunya, 77, 08007, Barcelona, Tel. 932 15 29 75 i correu electrònic info@farmaciabolos.com.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat del Sr. Jordi de Bolos Giralt que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit al Sr. Jordi de Bolos Giralt o per mail a info@farmaciabolos.com.