Programa de detecció precoç del càncer de colon i recte

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i, sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació. En altres casos es detecten altres lesions que, si no es tracten, amb el temps poden esdevenir càncer.

Aquest servei es fa en col·laboració amb l'hospital clínic i consisteix en la recollida de mostres i entrega de materials per prendre la mostra de femta. Aquest estudi es fa unicament en el col·lectiu de risc sel·leccionat per aquest hospital.