Test ràpid de detecció del VIH

La prova ràpida del VIH que fem a la farmàcia no és una prova diagnòstica, sinó de cribratge, això vol dir que assegura un negatiu fiable si ja han passat més de 3 mesos des del dia de situació de risc i si en el resultat es detecta reactivitat (es a dir una reacció positiva ) sempre s’ha de corroborar amb resultat hospitalari d’extracció sanguínia.

La realització de la prova és anònima, no es demanen dades que identifiquin al usuari,  per contra si que es fan una sèrie de preguntes demogràfiques estàndard per poder introduir en bases estadístiques.

El procediment de la prova és senzill; es punxa el dit amb una llanceta (agulla especial per obtenir sang superficialment), de manera molt poc dolorós i invasiva i es diposita a una tira reactiva que serà la que ens indicarà si es detecten antígens o anticossos del virus a la sang.

Per tal d’obtenir el resultat cal esperar 20 minuts i el temps mínim que ha d’haver passat des del contacte de risc per poder-se fer la prova és de 12-20 dies.

En conclusió, és un mètode ràpid i segur per descartar la infecció per VIH , tot i que el millor mètode per evitar la infecció és la prevenció i per tant l’ús del preservatiu en les relacions sexuals, així també s’evita contraure altres malalties de transmissió sexual.

No cal demanar cita prèvia.

Preu 10 €